Afvallen met online begeleiding

afvallen-met-online-begeleiding

De nieuwe communicatietechnologieën zijn in de afgelopen twee decennia helemaal verweven geraakt in alle facetten van ons leven. Niet gek dus dat je vandaag de dag ook een online hulpverlener in de arm kunt nemen om je te helpen op de weg naar een gezonder gewicht. Het aanbod van programma’s groeit en de effecten hiervan worden steeds meer onderzocht en erkend. Ook verzekeringsmaatschappijen nemen online hulpverlening (of e-hulp) inmiddels serieus en vergoeden deze hulp zelfs in sommige gevallen.

Er zijn verschillende vormen van e-hulp, zoals via chat, e-mail, mobiele apps of serious gaming. De omvang varieert van simpele online adviezen tot complexe online behandelmethoden. Veel zelfstandige coaches bieden een eenvoudig e-mail support pakket (kosten afhankelijk van het aantal mailwisselingen). Een grotere club als de Weight Watchers biedt een volledig online programma met diverse tools en een app. Het Centrum Gezond Gewicht, gelieerd aan het Erasmus MC, heeft in het kader van het ‘Zorg voor Jezelf-leefstijlprogramma’ het beweegspel ‘Een reis om de wereld’ ontwikkeld. In het spel strijden twee teams tegen elkaar. De teams moeten dagelijks proberen aan de minimale beweegnorm te voldoen. Vijf maanden lang dragen de deelnemers dagelijks een bewegingsmeter bij zich. Deze meter houdt alle activiteiten bij en kent beweegpunten toe aan de deelnemers. Hoe meer punten een deelnemer verdient, hoe verder z’n team over de wereld reist. De deelnemers stimuleren elkaar op het bijbehorende online forum.

Het Handboek online hulpverlening (Schalken F. e.a., 2010) geeft aan wat de mogelijke effecten zijn van online hulpverlening in vergelijking met traditionelere vormen van hulpverlening. Let wel, het gaat om hulpverlening in de breedste zin van het woord, dus dit omvat ook hulp bij depressiviteit en andere psychische klachten. Positieve effecten zouden zijn dat de toegang tot de hulpverlening makkelijker is en wordt, dat de hulpvrager een grotere openheid zou vertonen en dat er meer tijd is voor reflectie bij beide partijen. Ook worden er mogelijke negatieve effecten genoemd. Zo zouden er eerder misverstanden en conflicten tussen de partijen kunnen ontstaan en is men afhankelijk van de – mogelijk niet altijd even betrouwbare – techniek.

Of e-hulp in het algemeen betere resultaten laat zien dan hulp in andere vormen is nog niet aangetoond. Het lijkt er vooralsnog op dat het van persoon tot persoon verschilt. Maar mocht je willen afvallen en verwacht je hier begeleiding bij nodig te hebben, dan is het zeker de moeite waard om je ook te oriënteren op de talloze nieuwe online mogelijkheden en deze mee te nemen in je overwegingen.